O VŠEM, CO DOKÁŽEME

Vítejte. 

Nacházíte se ve speciální sekci, ve které sdílíme své zkušenosti z realizovaných zakázek. 
Jakým výzvám jsme se museli postavit čelem.
Jaké problémy jsme řešili. 

Co nás baví.

Pro inspiraci. 

Kde všude jsou již naše střechy?

Sestavili jsme seznam významných zakázek a ty zaznačili do reálné mapy České republiky. Můžete si ji prohlédnout na Google mapách na tomto odkaze. 

Zřejmá je koncentrace zakázek na Pardubicku a okolí. Ovšem při speciálním/zajímavým zadání jsme připraveni pracovat  i na vzdálených místech...

Můžete nás tak oslovit, i když jste z odlehlejšího koutu naší země. 


Oprava střechy mlýna

Demontáž azbestové krytiny, vytahání veškerých hřebíků z bednění. Mechanické očištění celé plochy záklopu střechy. Následné ošetření přípravkem Bochemit QB. Do toho částečná výměna bednění, krokví, pozednic a vaznic. 

Část střechy seníku s obzvláště nízkým sklonem musela být díky nedávno špatně zvolené krytině demontována v celém rozsahu, protože vazba byla v havarijním stavu. A musela být dodána nová vazba včetně prkenného záklopu. Doporučili jsme jako vhodnou alternativu drážkovou krytinu z pozinkovaného lakovaného plechu s měkkým jádrem. Doporučení bylo vyslyšeno a při pravidelné údržbě vydrží jistě mnoho desítek let bez prorezavění tudíž bez zatečení. 

Na ostatní střešní roviny byla zvolena krytina šindelová DDS II od místního výrobce plastových krytin. Z této krytiny je možno bezpečně provést pro šindelové krytiny typické tvary tj. obkrývané nároží, vykrývané úžlabí a vikýře tzv. volská oka. Všechny výhody této krytiny byly použity při opravě střechy mlýna.

V kombinaci s klempířskými díly a okapovým systémem z pozinkovaného lakovaného plechu bude střecha sloužit určitě velmi dlouho bez nutnosti výměny. Nutné je však provádět pravidelnou údržbu žlabů a svodů dešťové vody. 


Oprava střechy panského domu
u přilehlého zámeckého parku

Před započetím oprav proběhl sondážní průzkum a zjištění skutečného rozsahu poškození jednotlivých zhlaví vazných trámů. Průzkum obnášel částečné zkrytí hliněné mazaniny na povalech, vytrhání přibitých povalů a detailně prohlédnout každý jednotlivý trám zazděný v koruně zdi. Práce byly rozděleny do dvou etap ve dvou letech.

V prvním roce jsme přišli k očištěné vazbě pokryté modrými plachtami a začnula oprava krovu. Byly použity celodřevěné spoje pro zachování co nejvíce původních dřev. Konce trámů s hnilobou byly nastaveny novým hoblovaným řezivem. Pro zachování co nejvíce původního dřeva bylo nutno mechanicky pořízem odstranit napadené části dřeva a ponechány byla pouze zdravá dřeva.

V druhém roce jsme dostali za úkol si demontovat také krytinu břidlicovou a prkenné bednění. Na tom nebylo nic zajímavého, až na pár kusů břidlicové krytiny větších formátů než je zvykem. Většina krytiny byla již velmi rozpadlá a dále nefunkční. Po opravě vazby, výrobě a montáži námětků bylo přistoupeno k zaklápění prkny tloušťky 30mm na sraz a montáži lehké papírové lepenky. 

Zastřešení zděného sklepa,
do kterého teče

Majitelka domu slyšela na zavádějící informace k novému produktu na našem trhu- kamenný koberec. Reklama slibovala vodotěsnost. Chtěla ušetřit, tak svěřila práci neodbornému kutilovi. Do sklepa stále zatékalo, a tak aby problém vyřešila a konečně si také splnila sen o zastřešeném venkovním posezení, přišla za mnou a chtěla udělat zastřešení s polykarbonátovou krytinou. Byla provedena informativní schůzka, zaměření a proveden byl také návrh s ukázkou použitých materiálů.

Dodané řezivo jsme ze všech stran ohoblovali elektrickým hoblíkem, natřeli lazurovací barvou, vyřezali a sešroubovali vazbu krovu. Na klempířské dílně jsme vyrobili oplechování z pozinkovaného lakovaného plechu, namontovali okapový systém a klempířské prvky vč. klempířských krytek. Objednanou krytinu jsme naformátovali, oblepili proti zalézání hmyzu a včetně spojovacích lišt přišroubovali.

Do sklepa již nezatéká a majitelé jsou spokojeni. 


Pokrytí věžové střechy Malým Prejzem

Místní firma na střechy mě požádala, jestli jim zvládneme pomoct s pokrytím půlkruhového jehlanu střechy vystupující z valby střechy polo křížové. Pro nás to nebyl žádný problém a výzvu jsme přijali.

Po nalaťování nám klempíř věžičku oplechoval. Mezitím, co sletoval žlábek, my jsme už měli spodky nařezané do sběžiště. 

Po namíchání pokrývačské malty a namočení vrchních korýtek došlo na samotnou pokládku krytiny do malty.

Během pokládky jsme jednotlivé korýtka seřezávali, abychom docílili co nejtěsnějšího spojení a nejlepšího vzhledu.

Finální očištění a pokládka hřebenáčů také do malty už jen završilo úspěšné splnění zadání a předání díla zhotoviteli celé střechy. 


Líbí se vám naše práce? Skvělé.

Kontaktujte nás na tel. čísle +420778009788 nebo vyplňte KONTAKTNÍ FORMULÁŘ